Klachten over de uitvoering van de WMO, de jeugdzorg of participatiewet? In Smallingerland stap je nu naar de ombudsvrouw

Irma van Beek is Ombudsvrouw in Smallingerland.

Irma van Beek is Ombudsvrouw in Smallingerland. Foto: gemeente Smallingerland

Smallingerland heeft een ombudsvrouw in dienst genomen. Ze kan bemiddelen als een inwoner klachten heeft over hoe regelingen in het sociaal domein worden uitgevoerd in de gemeente.

De gemeenteraad en het college van B en W vonden het belangrijk dat er iemand komt die inwoners helpt bij het oplossen van problemen. Irma van Beek is al actief in andere gemeenten en sinds vorige maand ook in Smallingerland. Het idee is dat de ombudsvrouw onafhankelijk en onpartijdig te werk gaat. Ze probeert mee te denken naar oplossingen en zal proberen waar nodig de relatie met de gemeente te herstellen.