Dit artikel is vandaag gratis

Kleine molen mag in Súdwest-Fryslân wel, maar alleen onder voorwaarden

In de gemeente Waadhoeke zijn kleine windmolens al toegestaan. In juli werd de eerste in gebruik genomen in Slappeterp. Foto: Marchje Andringa

Boeren in de gemeente Súdwest-Fryslân die een kleine windmolen (maximaal vijftien meter hoog) op hun bedrijf willen plaatsen, mogen dat alleen doen als de molens geen verstoring of overlast veroorzaken.

De provincie Fryslân stond in 2020 het plaatsen van kleine molens toe. Súdwest zette aanvragers tot nu toe in de wachtkamer, om eerst richtlijnen op te stellen. Dat heeft het college nu gedaan.

De turbines moeten qua vorm, kleur en locatie aan voorwaarden voldoen om een vergunning te krijgen. Er mag geen overlast van geluid of slagschaduw voor omwonenden zijn en het landschap moet zo min mogelijk visueel verstoord worden. Rond het nieuw te bouwen windmolenpark Nij Hiddum Houw bij Cornwerd komt een algeheel verbod op kleine molens.

Tot nu toe hebben 25 boeren aangegeven een kleine molen te willen. De richtlijnen liggen tot 10 januari ter inzage. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad ze in maart vaststelt. Pas daarna kunnen boeren een officiële aanvraag indienen.

Nieuws

menu