Huurders in Fryslân betalen dit jaar gemiddeld ietsjes minder huur: 0,1 procent. In heel Nederland steeg de woninghuurprijs gemiddeld met 0,8 procent: de kleinste stijging sinds 1960

De gemiddelde woninghuurprijzen in Nederland zijn in juli 2021 met 0,8 procent omhoog gegaan ten opzichte van een jaar eerder. Dat is de kleinste huurstijging sinds 1960, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Fryslân is de enige provincie waar de gemiddelde woninghuurprijs zelfs daalde.

Laagbouw in de Dulf (Bilgaard).

Laagbouw in de Dulf (Bilgaard). Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

In totaal daalden de Friese huurprijzen van zowel de sociale huurwoningen als de vrijesectorwoningen met gemiddeld 0,1 procent. Voor Friezen die niet zijn verhuisd, daalden de huurprijzen gemiddeld zelfs met 0,4 procent. Voor mensen die wel zijn verhuisd, stegen de huurprijzen in Fryslân met 0,3 procent.

Landelijk stegen de gemiddelde huurprijzen voor mensen die niet zijn verhuisd met 0,3 procent. Vond er wel een bewonerswisseling plaats, dan steeg de gemiddelde huur met 0,5 procent. Een bewonerswisseling zorgt voor een grotere huurstijging: verhuurders zijn niet gebonden aan de wettelijk toegestane maximale huurverhoging als een nieuwe huurder in de woning komt wonen.

Verplichte huurverlaging

Dit jaar is er een belangrijke eenmalige huurverlaging van kracht voor huurders bij woningcorporaties met een hoge huur en een laag inkomen. ,,In Fryslân is het effect van deze verplichte huurverlaging sterker dan in de rest van Nederland’’, denkt Peter van Mulligen, hoofdeconoom van het CBS.

De huurprijzen van de sociale huurwoningen moeten in 2021 worden teruggebracht naar de zogeheten aftoppingsgrens: als de huur te hoog is voor het inkomen van huurders, dan hebben zij recht op een eenmalige huurverlaging. ,,Blijkbaar zijn er in Fryslân veel sociale huurwoningen waar mensen boven die aftoppingsgrens zaten. Er zijn dus veel mensen met een laag inkomen en daarbij een te hoge huur, of er waren veel huurwoningen die toch al te duur waren’’, zegt Van Mulligen.

Regionale verschillen

Daarnaast gelden er dit jaar nog andere regelaanpassingen die meespelen. Vanwege de coronacrisis heeft de overheid de regelgeving tijdelijk veranderd. Zo mag een verhuurder van een sociale huurwoning de huur vanaf 1 juli 2021 niet verhogen. Dit geldt tot 30 juni 2022. Ook zit er vanaf 1 mei dit jaar een maximum aan de jaarlijkse huurverhoging voor een vrijesectorwoning, dat geldt tot 1 mei 2024. Voor 2021 ligt die maximale huurverhoging op 2,4 procent.

Regionaal zijn er grote verschillen in de gemiddelde huurprijsstijging. Waar de prijzen in Fryslân als enige daalden, steeg de huur met gemiddeld 1,4 procent het hardst in Overijssel. Van de steden is de grootste huurstijging in Utrecht gemeten, namelijk 1,6 procent.