Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen moet het waterpeil in veenweidegebieden omhoog

Om het Klimaatakkoord van Parijs te halen moet het waterpeil in veenweidegebieden liever vandaag dan morgen omhoog. Dat stelde veendeskundige prof. Hans Joosten woensdag op een driedaags congres aan Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Bij Feanwâlden wordt onderzocht of rijst als natte teelt een goed alternatief biedt.

Bij Feanwâlden wordt onderzocht of rijst als natte teelt een goed alternatief biedt. Foto: MARCHJE ANDRINGA

Het zo snel mogelijk vernatten van veengebieden is volgens Joosten, van de Universiteit van Greifswald (Duitsland), niet alleen verstandig met het oog op tegengaan van broeikasgasuitstoot. De CO2-uitstoot die door vernatting wordt vermeden, is nu te verhandelen op de koolstofmarkt tegen sterk stijgende prijzen. ,,In 2050 mag er geen CO2 meer worden uitgestoten. Dan kan er dus ok niets meer verkocht worden aan een bedrijf dat zijn CO2-uitstoot compenseert. Maar de komende dertig jaar valt er veel geld mee te verdienen.”

Twee liter benzine

Nieuws

menu