Klimaatcrisis treft ook weidevogels, extra maatregelen zijn volgens Vogelbescherming hoognodig

Vogelbescherming wil dat Nederland meer doet aan de klimaatcrisis. De vereniging maakt zich zorgen over het klimaat, mede naar aanleiding van het ‘alarmerende rapport van het klimaatpanel (IPCC) van de Verenigde Naties’. De crisis heeft ook grote gevolgen voor de vogels.

De grutto.

De grutto.

Uit het rapport blijkt dat de opwarming sneller gaat dan gedacht, wat tot grootschalige klimaatverandering leidt. Sommige veranderingen zijn al onomkeerbaar.

Volgens de Vogelbescherming stemmen de gevolgen somber. ‘Zo krijgen we te maken met intensievere regenval, met overstromingen tot gevolg. Tegelijkertijd krijgen we meer hittegolven, met lange periodes van droogte en frequentere uitbraak van bosbranden.’ Ook zullen oceanen gaan verzuren en de zeespiegel gaat stijgen door het smelten van de ijskappen.

Vogelsoorten noordwaarts

Vogels worden volgens de vereniging op verschillende manieren beïnvloed door klimaatverandering. ‘Door de stijgende temperatuur verschuiven veel vogelsoorten in het noordelijk halfrond hun leefgebied noordoostwaarts, door opschuivende klimaatgordels. In Nederland betreft dit diverse soorten vogels die richting het noorden verdwijnen, zoals matkop, zwarte specht, nonnetje, kanoet en zelfs een gewone soort als fitis.’ Ook weidevogels als de grutto, de kemphaan en de watersnip zullen het extra zwaar krijgen.

De Vogelbescherming verwacht verder dat mensen het land anders gaan gebruiken, bijvoorbeeld voor andere landbouw. Daar zullen de vogels zich voor moeten aanpassen. ‘Daarnaast komen vogels in contact met voor hen nieuwe parasieten, predatoren, prooien en concurrenten naarmate ze naar nieuwe gebieden moeten verschuiven, temeer omdat vogels en andere soorten niet als intacte leefgemeenschap zullen verschuiven.’

Menselijke invloed onbetwist

De vogelclub dringt aan op maatregelen, nu de menselijke invloed op klimaatverandering volgens de wetenschappers onbetwist is. ‘Met name om de CO2-uitstoot te verminderen. Het is inmiddels bewezen dat de uitstoot van CO2 de grootste veroorzaker is van klimaatverandering, maar dat andere broeikasgassen en luchtvervuilers ook een belangrijke rol spelen.’

Ook pleit de organisatie ervoor dat voor vogels belangrijke leefgebieden minder verstoord worden door de mens. ‘Denk aan: intensieve landbouw, niet-duurzame visserij, jacht, gas- en zoutwinning, verstoring en te grote recreatiedruk. Immers, een gezonde staat van het ecosysteem is essentieel voor de vogels om zich aan te passen aan voortdurende veranderingen.’ Ook zijn er nieuwe natuurgebieden nodig.