'Klimaatopgave niet in rechtbank uitvechten', zegt deputeerde Douwe Hoogland in Anita Andriesen Lezing 2021

Alleen door serieus aan de slag te gaan met de klimaatopgaven kan worden voorkomen dat er een strijd over in de rechtbank wordt uitgevochten. Dat stelde gedeputeerde Douwe Hoogland vrijdagavond in zijn Anita Andriesen lezing.

Urgenda dwong via de rechter af dat de overheid de uitstoot van CO2 beter moet aanpakken.

Urgenda dwong via de rechter af dat de overheid de uitstoot van CO2 beter moet aanpakken. Foto: Sem van der Wal

Hij doelde daarbij op de rechtszaken die Urgenda en Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB) (eerder) hebben aangespannen tegen de overheid omdat de klimaat- en stikstofcrisis in hun ogen te laks werden aangepakt. Hoogland: ,,De Vollenbroeken en Urgenda’s sitten net stil en sille ús by de les hâlde.”

De jaarlijkse Anita Andriesen lezing is ter nagedachtenis aan de in 2008 overleden PvdA-politica die in haar ‘Dream foar Fryslân’ een visie voor de provincie ontwikkelde die nog steeds mensen inspireert.

Volgens Hoogland is het ook met het oog op haar levenswerk dat Fryslân zelf aan de slag moet gaan met de klimaatopgave en met keuzes over de schaarse ruimte. En dan wel ,,sadanich dat de easken fan klimaat, bioferskaat mer ek fan in sûne ekonomysk/sosjale ûntwikkeling op it plattelân droege wurde troch de plattelânsmienskip sels.”

Daarbij moeten overheden volgens hem wel sturend optreden.