'We moeten de jeugd warm maken voor brassband, showband en fanfare, en werken aan ons imago,' zegt de koepel van muziekverenigingen in Fryslân

De Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF) heeft blijvende zorgen over de dalende ledenaantallen. In de coronatijd verloor de koepelorganisatie achthonderd van de tienduizend leden (8 procent). Er wordt nu vol ingezet op het werven van jeugd. ,,In Sneek vinden jeugdleden van Advendo de muziekvereniging cool. Dát moeten we uitdragen’’, zegt OMF-voorzitter Johan Meesters.

Johan Meesters geeft een muziekles aan leerlingen op IKC Willem Alexander in Leeuwarden

Johan Meesters geeft een muziekles aan leerlingen op IKC Willem Alexander in Leeuwarden Foto: Marchje Andringa

Zaterdag treffen de leden van de koepelorganisatie elkaar op een jaarvergadering in kerkgebouw Trinitas in Heerenveen. Dan zal ook min of meer de balans opgemaakt worden van de coronaperiode, die een grote weerslag had op de 190 verenigingen in Fryslân. Of het nu een muziekkorps, showband, twirling of majorettes zijn, iedereen leed eronder, zo weet Meesters uit de verhalen.