Kollumerzwaag mist nog een stuk of tien sociale huurwoningen die woningcorporatie Thús Wonen had beloofd

Woningcorporatie Thús Wonen mag in Kollumerzwaag nog wel acht à tien sociale huurwoningen bouwen. Dat schrijft Plaatselijk Belang Kollumerzwaag en Veenklooster in een brief aan de directie van Thús Wonen.

Aan de Pieter Postmastrjitte in Kollumerzwaag sloopte Thús Wonen in 2018 seniorenwoningen, waar nieuwe voor in de plaats zijn gekomen.

Aan de Pieter Postmastrjitte in Kollumerzwaag sloopte Thús Wonen in 2018 seniorenwoningen, waar nieuwe voor in de plaats zijn gekomen. Foto: Marchje Andringa

Als tweede dorp van de gemeente Noardeast-Fryslân verdient Kollumerzwaag volgens het dorpsbelang een even hoge prioriteit bij de woningcorporatie als Dokkum of een andere grote kern.