Bijzondere vlinder weet Fryslân te vinden na nat voorjaar: de Koninginnepage maakt een opmars naar het Noorden

Vanuit bijna de hele provincie komen er meldingen van de Koninginnepage. Deze spectaculaire dagvlinder was tot voor enkele jaren alleen in Zuid-Limburg te zien, maar nu ook in Fryslân.

Vlinderkenner Siep Sinnema bij vlinderstruik. Het is een erg goed vlinderjaar.

Vlinderkenner Siep Sinnema bij vlinderstruik. Het is een erg goed vlinderjaar. Foto: Rens Hooyenga

Marjan Jacobi uit De Veenhoop zag de in het oog springende vlinder vorige week voor het eerst op de vlinderstruik in haar tuin. ,,Sûnt in jier as fiif fotografearje ik flinters en bring se op namme. It binne meastal de meast bekinde soarten, mar ferline wike seach ik swellesturtflinter. Ik hie der wol fan heart, mar noch noait yn it echt sjoen. Fan ‘e wike seach ik him wer en koe ik him op de foto sette. Hy bleau wol in kertier sitten”, vertelt de natuurliefhebber enthousiast.

Voorzitter Siep Sinnema uit Hemrik van de vlinderwerkgroep Fryslân bevestigt dat de vrij schaarse standvlinder die tot voor kort vooral in de zuidelijke helft van het land werd waargenomen, bezig is met een opmars richting Noorden. ,,Ik krige juster noch in melding út Stiens”, zegt Sinnema enigszins verrast over de melding uit de kleistreek. Zelfs op de Waddeneilanden is de Koninginnepage al gespot.

Dezer dagen is er een explosie aan vlinders, merkt Sinnema op. Dat komt door het natte voorjaar en de groeizame zomer waardoor veel planten groter zijn dan normaal. De rupsen hebben volop te vreten gehad. De afgelopen jaren waren het voorjaar en de zomers erg droog waardoor het niet goed ging met de waardplanten, de planten waar de vlinders het van moeten hebben.

Atalanta vanuit Zuid-Frankrijk hier gekomen

Naast de fotogenieke Koninginnepage is momenteel overal de Atalanta te zien in grote aantallen. Ze zijn afkomstig uit Noord-Afrika en Zuid-Frankrijk en met zuidelijke winden hier terecht gekomen, legt Sinnema uit. De verwachting is dat ze zich hier ook zullen voortplanten. Ook de distelvlinder komt nu veel voor.

Eind vorige maand hield de Vlinderstichting haar jaarlijkse tuinvlindertelling. Er werden 10.000 tellingen gedaan wat 110.000 vlinders opleverde. Op nummer één stond de Atalanta, op nummer twee de dagpauwoog en op nummer drie het klein koolwitje.

In Fryslân zit de grootste vlinderwerkgroep van het land met zo’n honderd leden. De twee na grootste heeft nog niet eens de helft van het aantal Friese leden. Dit voorjaar presenteerde de werkgroep het boek Dagvlinders in Fryslân. Vergeleken met twintig jaar geleden zijn er een kwart vlinders minder.

Veel nachtvlinders in Blauwe Bos bij Haulerwijk

Zaterdag 14 augustus houdt de Friese vlinderwerkgroep voor het eerst in anderhalf jaar tijd weer een excursie. Er is een middag- en avondexcursie in het Blauwe Bos bij Haulerwijk. Vorig jaar werden hier voor het eerst nachtvlinders in kaart gebracht en toen bleek dat er meer dan tweehonderd macrovlinders zaten. Dat is uitzonderlijk veel.

Als de omstandigheden het toelaten is er ‘s avonds als het donker wordt ook nog een excursie. Staatsbosbeheer heeft als eigenaar van het gebied daarvoor een vergunning verleend.