Bier tegen slakken en kookwater tegen onkruid? Alles is beter dan bestrijdingsmiddelen, zeggen studenten in de binnenstad van Leeuwarden

Ze vallen van een grote afstand op, de studenten met hun kleurige overalls en tuinbroeken. ,,Heeft u een tuin?”, ,,Heeft u wel eens last van mieren?”, ,,Hoe verwijdert u onkruid?”. De boodschap die ze deze middag hebben aan het winkelende publiek in Leeuwarden is helder: stop met het gebruik van gif in de tuin. Er zijn alternatieven.

Mbo- en hbo-studenten lopen met kruiwagens door de binnenstad van Leeuwarden om mensen van natuurlijke bestrijding in de tuin te overtuigen.

Mbo- en hbo-studenten lopen met kruiwagens door de binnenstad van Leeuwarden om mensen van natuurlijke bestrijding in de tuin te overtuigen. Foto: Marchje Andringa

De studenten, van mbo tot universiteit, lopen stage bij projectbureau O3, van hogeschool NHL Stenden, en de ROC’s Friese Poort en het Friesland College. Bij de Friese Milieu Federatie (FMF) konden ze wel wat jonge aanjagers gebruiken voor de campagne ‘Doe het Anders’. Zo werd het contact gelegd.

Nieuws

menu