Koopzondag Achtkarspelen is er voor de supermarkten

Vrijwel alleen de supermarkten lopen warm voor de eerste koopzondag in Achtkarspelen. Andere winkels blijven in ieder geval in de vakantietijd nog dicht en de meeste blijven dat ook daarna.

Supermarkt Coop in Buitenpost gaat 5 augustus voor het eerst open op zondag. Foto: Jilmer Postma

Supermarkt Coop in Buitenpost gaat 5 augustus voor het eerst open op zondag. Foto: Jilmer Postma

Zondag is het zo ver, na Kollumerland, Dongeradeel en Smallingerland kan voor het eerst ook consumerend Achtkarspelen in de eigen gemeente naar de winkel op zondag, ’s middags vanaf één uur. Althans, naar de supermarkt, want verder is onder winkeliers nauwelijks animo het openen van de deuren op de eerste dag van de week.

,,Wy ferwachtsje net fuort grutte drokte sa yn ’e fakânsje, mar mei sok waar fleane de rosee en it barbekjûfleis de winkel út”, zegt Mark Veenstra van de Coop in Buitenpost. Ook de Poiesz en de supermarkten in Surhuisterveen, Kootstertille en Harkema gaan open, net als de Action en de Formido in Surhuisterveen.

Het waren dan ook vooral deze grotere ondernemers zich die de afgelopen jaren hebben hardgemaakt voor de introductie van de koopzondag. „Supermerken kinne wol rindearje as se sneins iepen geane, mar foar lytse ûndernimmers is dat dreger”, schat Alexander de Vries van de Business Club Buitenpost in. Voor hen drukken de personeelskosten relatief zwaar, waardoor de winkel openen wel eens duurder kan zijn dan ’m dicht houden.

Us frije dei

Dat is in ieder geval de inschatting die de kleinere middenstanders op dit moment maken. „Wy dogge net mei de keapsnein mei”, vertelt Gea Verhaar van The Read Shop in Buitenpost ,,En ik sjoch it ek net gebeuren. Snein is ús frije dei.” Ze denkt niet dat zondagsopening haar extra handel oplevert. „As minsken sneins betinke dat sy wat yn ús winkel keapje wolle, dan komme se moandeis wol del.” Het maakt haar weinig uit, de koopzondag. „It libbet net bot, mar ik kin wol begripe dat de supermerken der bliid mei binne.”

De Vries denkt niet dat de kleinere winkels in Buitenpost al snel overstag gaan. „It is goed dat ûndernimmers it sels bepale kinne. Mar ik ferwachtsje earlik sein net folle oansluting by de keapsnein.”

Eigenaar Niels Gruter van Expert in Surhuisterveen is geen tegenstander van zondagsopenstelling, maar houdt zijn winkel morgen dicht. ,,Als het collectief zou zijn en de hele winkelstraat open is, dan zou ik ook opengaan. Als het winkelend publiek het vraagt dan doe ik dat. Maar wij zijn ook online en mensen kunnen ook daar terecht.” Ook kledingzaak Sake Store is komende zondag dicht.

Themazondagen

Kleinere ondernemers in Surhuisterveen kijken de kat nog even uit de boom, maar na de vakantietijd zullen langzaam meer middenstanders gaan meedoen, verwacht Ale Procee van ondernemersvereniging H&I. „It beslút dat de earste keapsnein op 5 augustus komt, is pas naam op 19 july, dat wy ha net folle tiid hân om ús ta te rieden.”

Meerdere ondernemers in het dorp hebben het idee geopperd om de winkelopening op zondag te coördineren, weet Procee, door met enige regelmaat een koopzondag te organiseren rond een bepaald thema. De wielerweek, beachvolleybal, het foodfestival en andere jaarlijks terugkerende evenementen zouden zich goed laten lenen voor ‘themazondagen’. Ook de kleinere middenstanders zouden dan de winkels wel willen openen.

As minsken sneins betinke dat sy wat keapje wolle, dan komme sy moandeis wol del

Plannen voor zulke themazondagen moeten nog worden uitgewerkt. Procee benadrukt tegelijk de vrijheid van ondernemers om zelf te bepalen wanneer ze met de koopzondag mee willen doen.

Klein kritiekpuntje van De Vries en Procee blijft de regeling rond de winkeltijden. „Tolve oere of ien oere, it is in amtlike diskusje en it giet eins ek nergens oer, mar mei it each op ‘eenduidig beleid’ hie it om ús wol tolve oere wurde mochten”, aldus De Vries, want dan zouden de winkeltijden overeenkomen met de horecatijden. „Foar ûndernimmers dy’t in hoareka- en in detailhannelfergunning ha, binne dy ûngelikense tiden wol ûnpraktysk. Mar wy ha begryp foar it demokratyske beslút.”

Zondagsrust

Gerrie Rauwerda in Surhuisterveen valt met zijn vishandel onder de horeca. Hij ziet dat de zondagsopenstelling gevoelig ligt. Sinds afgelopen december is hij op zondag open vanaf vier uur ’s middags.

In principe mag dat dus al vanaf twaalf uur, maar dat doet hij om een aantal redenen niet. ,,Ik wilde mensen niet voor het hoofd stoten. En het heeft ook effect op mijn privéleven, ik heb kleine kinderen. Het is dubbel en ligt gevoelig. Ik probeer het een jaar en dan bekijk ik hoe het bevalt.”

Nieuws

menu