Koppel zeearenden nestelt zich voor camera van It Fryske Gea in de Alde Feanen

Rechtstreeks kijken naar een broedend zeearendkoppel, het kan via de ‘nestcam’ die It Fryske Gea in de Alde Feanen heeft geïnstalleerd. De eerste beelden van het koppel zijn veelbelovend, meldt de natuurorganisatie, die bezoekers van de website een paar voorproefjes gunt. ‘Nestbouw, knuffelgedrag en een spectaculair uitzicht, het staat allemaal op de beelden.’

Een van de zeearenden op het nest in De Alde Feanen.

Een van de zeearenden op het nest in De Alde Feanen. Foto: It Fryske Gea

De vraag blijft echter of via de site van It Fryske Gea straks het hele proces van het uitbroeden van eieren te volgen zal zijn, want in eerdere jaren zette het koppel de kijker al eens op het verkeerde been.

Toen bouwden ze weliswaar een nest voor de camera, maar kozen ze ervoor om uiteindelijk toch ergens anders succesvol te gaan broeden. Het is op deze plek dat de nestcam nu is neergezet.

Druk in de weer

‘Vanaf januari waren ze zelfs al druk in de weer om het nest op te kalefateren’, liet vrijwilliger en zeearendblogger Andries Dijkstra weten. Van de twee jongen die vorig jaar werden grootgebracht op deze plek, is één door onbekende oorzaak doodgegaan. De ander maakt het goed en is op een van de voorproefjes te zien, wanneer hij een bezoek brengt aan het ouderlijk nest.

Lees ook: Pittige jonge zeearend komt op krachten in Fûgelhelling in Ureterp

Op 1 maart zal It Fryske Gea de livestream van de nestcam openstellen voor het publiek.

Nieuws

menu