Kosten provincie Fryslân in 2022: predatiebeheer, redding Thialf en geluidshinder provinciale wegen

De College van Gedeputeerde Staten Fryslan wil sober blijven met de uitgaven, omdat de begroting de komende jaren terugloopt door het opraken van de Nuon-gelden, de oorspronkelijk 1,2 miljard euro die de provincie overhield aan de verkoop van aandelen in 2009.

Over het jaar 2020 hield de Provincie Fryslân 33 miljoen over, terwijl er gerekend was op twaalf miljoen euro reserve.

Over het jaar 2020 hield de Provincie Fryslân 33 miljoen over, terwijl er gerekend was op twaalf miljoen euro reserve. Foto: Hoge Noorden/Jaap Schaaf

In de Kadernota, waarin de provincie Fryslân de nieuw voorgenomen uitgaven vanaf 2022 bekend maakt, wil de provincie uitsluitend geld geven aan taken waar zij wettelijk de verplichting voor draagt of zaken waar zij niet omheen kan.

Nieuws

menu