Kuikens van weidevogels worden aan de Súdwestkust beter beschermd: bomen bij Tjerkwerd die door roofvogels werden gebruikt als ‘uitkijktoren’ zijn gekapt

Botes Paradys bij Tjerkwerd is een van de meest waardevolle weidevogelgebieden van Súdwest-Fryslân. Maar het is ook een paradijs voor roofvogels, die nesten leegroven en kuikens opeten. Met een tweejarige pilot moet daar verandering in komen.

De gekapte bomen aan de Van Panhuijsweg, parallel aan de N359 bij Tjerkwerd.

De gekapte bomen aan de Van Panhuijsweg, parallel aan de N359 bij Tjerkwerd. Foto: Simon Bleeker

Jeroen de Vries, projectleider van het Weidevogelcollectief Súdwestkust, legt uit wat de aanvalsstrategie is van bijvoorbeeld kraaien. ,,Die jagen in groepen, dan ben je op de grond eigenlijk kansloos…” Hij kan uren vertellen over weidevogelbeheer in de Zuidwesthoek. Hij is blij dat met een relatief eenvoudige ingreep wellicht heel mooie resultaten geboekt kunnen worden in zuidwest-Fryslân.

Honderd broedparen