De krant zorgde al in de achttiende eeuw voor een Fries regionaal besef

Prijzen op de Leeuwarder korenbeurs, een boelgoed in Britswert, een Ureterper timmerbaas die werklui zoekt: advertenties als deze in de Friesche Courant van 16 januari 1798 droegen eind 18e eeuw bij aan een regionaal besef in Fryslân.

Voorblad van de 'Friesche Courant' van 30 november 1796.

Voorblad van de 'Friesche Courant' van 30 november 1796. Afbeelding: FD

Dat kranten nationale gevoelens van een gedeeld Nederlanderschap hielpen opwekken – net als bijvoorbeeld spoorwegen, de industrialisering en het onderwijs in de negentiende eeuw – is onder historici een algemeen aanvaard feit. ,,Mar wat wolris fergetten wurdt, is dat kranten tagelyk soargen foar in regionale bining. Lêzers waarden diel fan in ynbylde mienskip”, zegt historicus Joop Koopmans, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en gespecialiseerd in politiek en media van vroegmodern Europa.

Nieuws

menu