Bij de Lauwersmeerdijk moeten kunstmatige riffen de onderwaternatuur in de Waddenzee verrijken

Het waterschap Noorderzijlvest is maandag met een bijzondere proef begonnen bij het Groningse deel van de Lauwersmeerdijk. De komende twee weken worden daar kunstmatige rifelementen en getijdenpoelen geplaatst.

Een schip brengt in het Vierhuizergat rifelementen aan bij de dijk.

Een schip brengt in het Vierhuizergat rifelementen aan bij de dijk. Foto: Jaspar Moulijn

Het doel van de proef is het versterken van het bodemleven in de Waddenzee. Op de voet van de Lauwersmeerdijk bij Vierhuizergat worden op verschilllende locaties en dieptes, variërend van drie tot negen meter onder de waterspiegel, tien soorten rif in het waddenzand geplaatst. De riffen zijn afkomstig van drie leveranciers: ECOncrete Tech uit Israël, en ReefSystems en Moreef uit eigen land.