Nog voordat de speurtocht voor kinderen geopend is, zijn de kunstvoorwerpen langs de Potmarge in Leeuwarden gestolen

Nog voor de opening van een speurtocht voor kinderen langs het riviertje de Potmarge in Leeuwarden zijn enkele kunstwerken gestolen.

Kunstmeerkoet.

Kunstmeerkoet. Foto: Marjan Beuker

Meest in het oog springende kunstvoorwerp dat ontvreemd is, is die van een meerkoet. Hij was gemaakt door kunstenares Marjan Beuker uit Britsum. Op de plek waar de meerkoet stond, is nu een briefje opgehangen met de mededeling ‘Wie heeft mij gezien’ en een 06-nummer.

Of de meerkoet gestolen is of gewoon meegenomen is door iemand die het kunstwerk leuk vond, is onbekend. Wel zat de kunstvogel vastgemaakt en moet iemand zijn best hebben gedaan om hem mee te nemen, zegt Beuker.

Twee andere vogels, die van een merel en een ekster, staan nog op hun plaats, omdat ze meer verscholen in een boom zijn aangebracht. Ook enkele houten druppels langs de ongeveer 2 kilometer lange route zijn door onbekenden weggehaald.

Gratis te downloaden

De kunstvogels maken deel uit van een kinderspeurtocht langs de Potmarge die op 1 juli geopend zou worden. Vanaf die datum kan de speurtocht gratis gedownload worden op de site www.staptuinpotmarge.nl . De speurtocht is bedoeld voor kinderen tussen de negen en twaalf jaar oud.

De route langs het riviertje is een initiatief van Potmarge Oase, een samenwerkingsproject van onder meer onderwijsinstellingen (Comenius, Nordwin College en Van Hall Instituut), kunstenaars, wijkbewoners, Proeftuin Leeuwarden, Wetterskip Fryslân en de gemeente Leeuwarden.

Projectleider Anne Makking vindt het ,,uitermate vervelend”, dat de kunstvoorwerpen die op ooghoogte zijn aangebracht zijn ontvreemd. Ze zijn ook niet op korte termijn te vervangen. De speurtocht is mede opgezet in het kader van natuureducatie. ,,Ook hopen we met deze route erachter te komen dat bewoners aangeven wat ze hier nog meer willen. Misschien een vuurplaats of een extra speelplaats”, aldus Makking.

De speurtocht staat in het teken van een otter die ontdekt dat de Potmarge misschien wel een mooie plek is om zich te vestigen. De tocht begint bij waterinstituut Wetsens en loopt tot de ecologische tuin bij Intratuin en weer terug.

Lancering gaat door

De lancering van de website en de speurtocht langs de Potmarge gaat volgende week sowieso door. Deze week worden de kunstspandoeken die in het Culturele Hoofdstadjaar 2018 werden aangebracht op de bruggen boven de Potmarge vervangen door nieuwe.

Jarenlang was de Potmarge een van de meest vervuilde waterwegen in Fryslân. Ruim twintig jaar geleden werd het uitgebaggerd. Het is nu een populaire groene zone in de stad waar SUP’ers, kanoërs en bootjevaarders gebruik van maken. Ook is er een waterspeelplaats voor kinderen.