'Alde lju' in plaats van 'âldelju': net geen foutloos Frysk Diktee voor Lútsen Bakker, wel It Gouden Dakje

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop schreef It Grut Frysk Diktee. Foto: Julian Kock

Tweede Kamerlid Habtamu de Hoop schreef It Grut Frysk Diktee. Foto: Julian Kock Foto: Julian Kock

Lútsen Bakker uit Groningen heeft It Grut Frysk Diktee 2022 gewonnen. Hij maakte geen enkele spelfout, maar schreef het woord ‘âldelju’ als twee woorden: een halve fout, net iets minder dan de nummers twee en drie die ieder maar één fout hadden. Daarmee sleepte hij It Gouden Dakje in de wacht.

Er deden ook zes teams van elk zes mensen mee: bekende Friezen, politici, Friezen om utens, Vrienden van Omrop Fryslân, studenten en directeuren. De studenten kwamen als beste team uit de bus. Volgens de jury bestaande uit Nienke Jet de Vries (provincie Fryslân), Eelke Goodijk (Cedin) en Hindrik Sijens (Fryske Akademy) was het niveau van de deelnemers wisselend. Er waren enkelen die vier, vijf of zes fouten hadden. Mensen die duidelijk niet gewend waren om in het Fries te schrijven scoorden slechter, met uitschieters naar 92 en 107 fouten.