2028 euro voor voedselbos Stiens, kunstrouteproject, jeugdroeien Terschelling, activiteiten Haulerwijk en de locatievoorstelling Helden van Bolsward

De winnaars van de LF2028-prijs. V.l.n.r.: gedeputeerde Klaas Fokkinga, Berend Bilker, Josje Tichelaar en Sible Huitema van Huis van Compassie, Hester Roos-Blikman en Gerrie Klasema van roeivereniging Terschelling, D.G. Runia van Voedselbos Stiens, Nienke Dijkstra-Doller en Sonja Timmer van Plaatselijk belang vooruitgang Haulerwijk en Marjanne Sorgdrager, Stichting Kunst-aan-Huis.

De winnaars van de LF2028-prijs. V.l.n.r.: gedeputeerde Klaas Fokkinga, Berend Bilker, Josje Tichelaar en Sible Huitema van Huis van Compassie, Hester Roos-Blikman en Gerrie Klasema van roeivereniging Terschelling, D.G. Runia van Voedselbos Stiens, Nienke Dijkstra-Doller en Sonja Timmer van Plaatselijk belang vooruitgang Haulerwijk en Marjanne Sorgdrager, Stichting Kunst-aan-Huis. Foto: Marcel van Kammen

Voedselbos Stiens en het project Samen van Kunst aan Huis naar Kunst uit Huis hebben een bonuspremie van 2028 euro gekregen. De prijzen zijn donderdag tijden de grote Iepen Mienskips-jûn in het Posthuis Theater in Heerenveen uitgereikt.

Eenzelfde bedrag overhandigde gedeputeerde Klaas Fokkinga aan drie andere mienskipprojecten: jeugdroeien Terschelling , Activiteiten Haulerwijk en de locatievoorstelling Helden van Bolsward. De LF2028-prijs is een aanmoedigingsprijs die door het Iepen Mienskipsfûns (IMF) in samenwerking met Arcadia is opgezet.