LTO Noord is niet blij met extra Natura-2000 doelen, Nederland gaat volgens de landbouworganisatie zo nog meer op slot

De regeringsplannen voor strengere en meer Natura-2000 doelen vallen slecht bij LTO Noord. Volgens de landbouworganisatie zetten die Nederland nog meer op slot.

Snelgroeiende soorten als braam, pijpestrootje (de hoge graspollen) verdringen door teveel aan stikstof de vegetatie in het Aekingerzand.

Snelgroeiende soorten als braam, pijpestrootje (de hoge graspollen) verdringen door teveel aan stikstof de vegetatie in het Aekingerzand. Foto: Wybe Fraanje

Door een teveel aan stikstof staat de natuur in Nederland er in veel gebieden niet goed voor. De veehouderij, maar ook de industrie en verkeer zijn verantwoordelijk voor die uitstoot. Om de natuur te verbeteren moet de stikstofuitstoot vooral bij Natura-2000 gebieden snel naar beneden. Vooral plannen om boeren uit te kopen, roepen veel verzet op. Technische oplossingen als luchtwassers en speciale stalvloeren blijken in de praktijk lang niet altijd soelaas te bieden.