LTO Noord: nieuwe klimaatvisie gaat te ver voor Friese boeren. 'Met zulke maatregelen kun je amper nog gebruik maken van het land'

LTO Noord is niet te spreken over de klimaatvisie die de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân hebben opgesteld. Verschillende leden van de LTO dienen bezwaren in tegen de plannen.

Veenweidegebied bij Goëngahuizen.

Veenweidegebied bij Goëngahuizen. Foto: Jilmer Postma

In de ontwerpvisie Fryslân klimaatbestendig 2050 , waarvoor tot en met vrijdag zienswijzen ingediend kunnen worden, staat welk beleid er gevoerd moet worden om Fryslân ook in de verre toekomst klimaatbestendig te houden. In de visie staat onder meer dat er in veenweidegebieden in de toekomst een grondwaterpeil van twintig tot veertig centimeter onder het maaiveld moet worden aangehouden. Dit is volgens de provincie en het Wetterskip nodig om de uitstoot van broeikasgassen en CO2 te verminderen.