LTO-Noord ziet Holwerd aan Zee vooral als een gevaar. Boeren willen binnendijks geen nieuwe natuur uit vrees voor beperkingen van de landbouw

Verzilting van de landbouwgrond, aantasting van fundering van huizen en nieuwe natuur die landbouw in de weg kan zitten. Dit zijn enkele van de vele bezwaren die landbouworganisaties in een reactie aan Gedeputeerde Staten aanvoeren tegen het project Holwerd aan Zee.

Een akkerbouwer ploegt de grond pal naast de zeedijk bij Holwert.

Een akkerbouwer ploegt de grond pal naast de zeedijk bij Holwert. Foto: Marcel van Kammen

Bij het project wordt de dijk doorgestoken voor een (al of niet bevaarbare) watergeul tussen de Waddenzee en Holwert. Doordat het plan inmiddels is uitgekleed vervallen volgens de landbouworganisaties, LTO-Noord, de Nederlandse Akkerbouw Vereniging en de Agrarische Jongeren Fryslân, veel economische voordelen en brengt het vooral de landbouw schade toe.

Nieuws

menu