Dit is het laatste jaar voor basisschool de Fôlefinne in Easterwierrum, pogingen om te fuseren met Boazum slaagden tot teleurstelling van de ouders niet

Basisschool De Fôlefinne in Easterwierrum.

Basisschool De Fôlefinne in Easterwierrum. Google Maps

Easterwierrum verliest haar basisschool na dit schooljaar. Sinds de zomer zitten er nog maar twintig kinderen op basisschool de Fôlefinne. Plannen om samen met andere dorpsscholen te gaan fuseren tot een streekschool per 2024, werden afgeschoten.

De dorpsschool in eigen beheer nemen, gaat de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ook te ver. Dus verdwijnt de school helemaal uit het dorp. De kinderen gaan volgend jaar naar de Bûtensprong in Boazum.