Dit artikel is vandaag gratis

De dijkdoorbraak en zoutwatergeul van Holwerd aan Zee zal zorgen voor lagere grondwaterstand in een deel van het dorp

Een kwelder bij Holwerd. Foto: Jacob van Essen/Het Hoge Noorden

De dijkdoorbraak en zoutwatergeul van het project Holwerd aan Zee die volgens planning uiterlijk in 2025 worden gerealiseerd, zorgen voor verzilting in direct aangrenzende percelen.

Ook zal de grondwaterstand enkele tientallen centimeters zakken in het deel van Holwerd dat aan het ontstane getijdenmeer grenst. Dat blijkt uit het hydrologische rapport dat het adviesbureau Acacia Water nu klaar heeft.

In de afgelopen maanden deed Acacia Water onderzoek naar de effecten van Holwerd aan Zee op het grondwater en de verzilting. De modelberekeningen laten zien dat in landbouwpercelen aan de oostkant van de geul brak tot zout water kan insijpelen, terwijl aan de dorpskant een daling van de grondwaterstand wordt verwacht. Een damwand aan de dorpskant is volgens het adviesbureau een goede maatregel om dat te voorkomen.

Naar verwachting heeft de dijkdoorbraak verder geen effecten voor de landbouwpercelen ten zuiden van de Ternaarderwei en de Ljouwerterdyk.

Nieuws

menu