Landbouw spuit gemiddeld minder gif, aardappelteelt blijft achter. 'Het streven om in 2030 helemaal middelenvrij landbouw te bedrijven, is een utopie'

Akkerbouwers gebruikten in heel Nederland in 2020 bijna vijf miljoen kilo bestrijdingsmiddelen. Dat is 11 procent minder dan in het vorige peiljaar 2016 en 13 procent minder dan in 2012.

Een portie consumptieaardappelen.

Een portie consumptieaardappelen. Foto: ANP

Voor het eerst werden meer middelen gebruikt voor insectenbestrijding dan voor onkruidbestrijding. Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag publiceerde. Het CBS enquêteert eens in de vier jaar onder boeren hoeveel zij per gewas gebruiken (in totaal 42 gewassen).

Nieuws

menu