Landelijk meer daklozen, maar minder in Fryslân

Het aantal daklozen in Nederland is de laatste jaren fors toegenomen, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar in Fryslân is een andere trend zichtbaar.

In Fryslân groeide het aantal daklozen tot 2015, daarna nam dat aantal weer af.

In Fryslân groeide het aantal daklozen tot 2015, daarna nam dat aantal weer af. Foto: ANP

In 2009 hadden 17.800 mensen tussen de 18 en 65 jaar oud geen vaste woon- of verblijfplaats. In 2018 waren dat er 39.300, volgens cijfers van het CBS. Dat zijn er ongeveer evenveel als de inwoners van Sneek, Heeg, IJlst en Oppenhuizen samen. Het aantal jonge daklozen tussen de 18 en 30 jaar oud is zelfs verdrievoudigd tot 12.600.

In Fryslân is echter een andere trend zichtbaar, zegt opvangorganisatie Zienn. ,,Wij hadden tot 2015 met een sterke groei te maken”, zegt woordvoerder Alfie Faber. ,,In 2011 waren hier 288 daklozen en in 2015 354, maar daarna nam het aantal weer af door een nieuwe werkwijze die meer gericht is op doorstroming.”

Vorig jaar maakten 216 daklozen gebruik van de nachtopvang van Zienn. Faber: ,,De problematiek in de Randstad is anders vanwege de woningnood, waardoor het moeilijker is om mensen door te laten stromen naar een reguliere woning. Dat wil overigens niet zeggen dat het hier heel gemakkelijk gaat.”

In 2011 waren hier 288 daklozen en in 2015 354, maar daarna nam het aantal weer af door een nieuwe werkwijze die meer gericht is op doorstroming

Landelijk gezien heeft het grootste deel van de daklozen, 57 procent, een migratieachtergrond. Deze groep groeide de afgelopen tien jaar fors, van 6500 in 2009 naar 18.300 in 2019. Zienn herkent dit beeld niet in Fryslân. ,,De meeste daklozen die wij opvangen zijn uiteindelijk toch Friezen.”

Volgens het CBS zijn er verschillende redenen waarom mensen dakloos worden. ,,In veel gevallen gaat het om mensen die langdurige problemen hebben of in een kwetsbare sociaal-economische positie zitten”, aldus een woordvoerder. ,,Vaak zijn zij laagopgeleid, verdienen ze weinig geld of hebben ze hun baan verloren. Ook andere problemen, zoals echtscheidingen, kunnen leiden tot een leven als dakloze.”

Tegenvaller

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) is geschrokken van de forse toename van het aantal daklozen in Nederland, maakte hij vrijdag bekend. ,,Wij wisten dat het aantal dak- en thuislozen eerder iets aan het toenemen was dan aan het afnemen. Maar dat de toename zo fors is, dat is een tegenvaller. Zeker als je je realiseert dat bij elke dakloosheid veel ellende aan de hand is voor het individu en de omgeving.”

Dat de toename zo fors is, dat is een tegenvaller

Het gebrek aan goedkope woningen speelt ook een belangrijke rol als het gaat om redenen waarom mensen dakloos worden. Blokhuis: ,,Dit is een enorm probleem. Ik heb dit scherp in het vizier en heb hier dringende gesprekken over met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken. We zouden ons moeten schamen dat we er in zo’n rijk land niet in slagen om mensen een fatsoenlijk dak boven het hoofd te bieden. Ik heb hier ook veel contact over met de vier grote gemeenten. Zij spannen zich enorm in om goede huisvesting voor deze mensen te organiseren.”

Nieuws

menu