Landelijke natuurdoelen moeten worden vertaald naar concrete afspraken per boer: ‘Het helpt niet om tegen alle boeren te zeggen: halveer de emissie van ammoniak'

Landelijke doelen voor stikstof, klimaat of waterkwaliteit moeten worden vertaald naar concrete afspraken per landbouwbedrijf, vinden vier wetenschappers van Wageningen University.

Koeien in een weiland.

Koeien in een weiland. Foto: ANP

In hun betoog ‘Gebieds- en bedrijfsgerichte handelingsperspectieven voor een duurzame landbouw’ stellen ze dat de landelijke afspraken haalbaar zijn, maar dat ze nu nog niet eerlijk en helder zijn voor de individuele boer.

Nieuws

menu