Landelijke subsidie voor verwijderen van schoorstenen: rijk en gemeenten steunen tegengaan houtstook

Ieder rookkanaal minder is een stap dichter bij een schonere lucht en draagt bij aan het verminderen van overlast in de buurt. Daarom kunnen gemeenten die meedoen aan het Schone Luchtakkoord (SLA) vanaf 1 april een bijdrage krijgen voor het opzetten van een subsidieregeling voor hun inwoners om hun rookkanaal te verwijderen.

Schoorsteenveger Joop van Leeuwen reinigt het rookkanaal van een woning in Bodegraven.

Schoorsteenveger Joop van Leeuwen reinigt het rookkanaal van een woning in Bodegraven. Foto: ANP

Eerdere vergelijkbare initiatieven in Nijmegen en Utrecht bleken populair en doeltreffend. Daarom kunnen de zogeheten SLA-gemeenten nu via een aparte subsidiepot een bijdrage krijgen om een soortgelijke subsidieregeling op te zetten. In Fryslân doen de gemeenten Ameland, Leeuwarden en Súdwest-Fryslân al mee aan het akkoord. Zij kunnen dus meedoen aan het nieuwe landelijke initiatief waarbij het rijk en gemeente evenveel subsidie verlenen aan burgers die hun rookkanaal (laten) verwijderen.