Landschap de Rottige Meente moet op meer plekken dicht gaan groeien

Om het typische landschap van De Rottige Meente te behouden gaat Staatsbosbeheer de waterkwaliteit verbeteren en de visstand in evenwicht brengen. Dat moet er onder andere voor zorgen dat de petgaten in het gebied ten zuiden van Heerenveen meer dichtgroeien.

De petgaten van de Rottige Meenthe met een drone gefotografeerd.

De petgaten van de Rottige Meenthe met een drone gefotografeerd. Foto: Staatsbosbeheer

De maatregelen worden genomen in een petgatencomplex van ruim zestig hectare ten zuiden van de Pieter Stuyvesantweg in Nijetrijne. De Rottige Meente ontstond door turfwinning in de negentiende en twintigste eeuw en kreeg daardoor een karakteristieke structuur van rechthoekige petgaten en legakkers (de randen waarop het gestoken veen te drogen werd gelegd).

Van nature ontwikkelt zich in het water van de petgaten nieuw veen doordat het langzaam dichtgroeit met waterplanten en uiteindelijk in land verandert. De verschillende fasen van dit verlandingsproces zorgen voor een grote variatie aan planten en dieren, zoals de zeer zeldzame grote vuurvlinder en de groenknolorchis.

Verlanding

Volgens boswachter Manon van Wesel van Staatsbosbeheer is er de laatste jaren echter steeds minder sprake van verlanding. ,,Dit komt door afname van de waterkwaliteit en de helderheid van het water. Daarnaast zijn de legakkers continu onderhevig aan wind en golfslag waardoor deze langzaam afbrokkelen.”

De legakkers zijn continu onderhevig aan wind en golfslag waardoor deze langzaam afbrokkelen

De vertroebeling van het water komt doordat vissen zoals de brasem en de blankvoorn de bodem omwoelen voor voedsel. Door het troebele water is er minder zonlicht voor de waterplanten om te groeien. Ook voor roofvissen is het lastiger jagen.

Lees ook: Noodplan moet zeldzame diversiteit veenland in Rottige Meente redden

Bij de waterinlaat zijn nu roosters geplaatst zodat dit gebied geïsoleerd is. Er kan geen vis meer in of uit. Natuurmonumenten vangt een deel van de bodemwoelers weg en zet die in de nabijgelegen Helomavaart uit. Daardoor moet het water helderder worden.

Kaalslag

Verder vreten ganzen aan de randen het jonge riet op. Bescherming van die randen moet kaalslag door ganzen en golfslag tegen gaan en verlanding stimuleren. Daarnaast wordt gekeken of het enten van krabbenscheer een manier is om het verlandingsproces te versnellen.

Lees ook: Friese kuiers: Liefelijke weerspiegelingen in het water

Deze maand is al begonnen met de aanpassing van het vissenbestand. Volgend jaar staat het begreppelen, plaggen en het beschermen van de leg-akkers op de planning. In totaal duurt het project twee jaar. Voor de maatregelen krijgt Staatsbosbeheer een Europese subsidie voor plattelandsontwikkeling.

Nieuws

menu