Landschapsbiografie helpt Waadhoeke bij het veiligstellen van waardevolle landschapselementen

Kwelders, terpen, slenken, geulen, akkers en dijken. Het landschap van de gemeente Waadhoeke is divers en altijd aan verandering onderhevig. Wat is de moeite van het behouden waard? De gemeente kan hiervoor nu te rade gaan bij een landschapsbiografie.

De Slachtedijk bij Oosterbierum, richting Getswerdersyl.

De Slachtedijk bij Oosterbierum, richting Getswerdersyl. Foto: Catrinus van der Veen

Wie op de zeedijk bij Zwarte Haan staat, kan zich er misschien nog iets bij voorstellen. Lang geleden bestond het landschap hier uit moeras en veen, gevormd na de laatste ijstijd. De zeespiegel steeg, de aarde warmde op. Geleidelijk aan veranderde het landschap in een intergetijdegebied; een door slenken en stroomgeulen dooraderd kwelderland. ‘Grote delen van Waadhoeke waren schemergebied, dan eens land, dan eens water’, aldus de schrijvers van de landschapsbiografie van Waadhoeke.

‘Het verhaal van Waadhoeke’

Nieuws

menu