Lang wachten op duidelijkheid over hulp bij psychiatrische stoornissen: ,,Dit is een nieuw drama in de zorg”

,,Een nieuw drama in de zorg” noemt Theo Wijbenga het. Sinds dit jaar wacht hij op een Wet langdurige zorg (Wlz)-indicatie voor zijn vrouw. Door grote achterstanden zit zo’n indicatie er voorlopig niet in.

Met een Wlz-indicatie kunnen ouders opvang voor hun kinderen regelen.

Met een Wlz-indicatie kunnen ouders opvang voor hun kinderen regelen. Foto: ANP

Sinds 1 januari 2021 hebben mensen met psychiatrische stoornissen recht op een Wlz-indicatie. Ze komen dan in aanmerking voor een totaalpakket aan zorg en ondersteuning, zowel thuis als in een instelling. Hier kan ook huishoudelijke hulp, zorgondersteuning thuis en kinderopvang onder vallen.

In Wijbenga’s geval is dat een ,,verademing”. Zijn vrouw werd drie jaar geleden ziek en verblijft momenteel in een beschermde woonvorm voor mensen met ggz-problematiek. De indicatie zou hem rust geven, hij hoeft zich dan niet druk te maken over de nodige opvang en ondersteuning van zijn kinderen, dat krijgt hij dan vergoed. ,,Er hangt financieel gewoon heel veel van af.”

Zelf inkopen

Zo zou hij graag tijdens de zomervakantie, als zijn zoon zeven weken thuis is en hij werkt, een gastouderbureau willen inzetten. ,,Mijn zoon moet natuurlijk op tijd zijn eten, drinken en medicatie hebben. Hoe moet ik dat doen als ik er zelf niet ben? Nu moet ik alles zelf inkopen en regelen.” Zo’n gastouderbureau wordt betaald uit de kinderopvangtoeslag waar Wijbenga recht op zou hebben bij een Wlz- indicatie, maar onder de huidige WMO-regeling wordt dit niet gedekt.

Terwijl de wettelijke termijn zes weken is laten ze je zes maanden wachten, terwijl het besluit grote impact heeft

Een besluit over de indicatie lijkt echter nog lang op zich te laten wachten. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), die de aanvragen moet beoordelen kampt met grote achterstanden. Wettelijk moeten aanvragers binnen zes weken geïnformeerd worden over het indicatiebesluit, maar Wijbenga kreeg te horen dat hij beter rekening kan houden met zes maanden. ,,Terwijl de wettelijke termijn zes weken is laten ze je zes maanden wachten, terwijl het besluit grote impact heeft. Voor mensen die dit soort zorg nodig hebben is een halfjaar wachten veel te lang.”

Rust

Daarnaast brengt een Wlz-indicatie ook een stuk rust met zich mee. ,,Of je recht hebt op hulp vanuit de WMO, moet periodiek opnieuw beoordeeld worden of het wordt verlengd of niet. Bij de Wlz is er sprake van één beslissing, waarna je een leven lang recht hebt op ondersteuning. Dat zorgt voor een stuk minder spanning.”

Bij de Wlz is er sprake van één beslissing, waarna je een leven lang recht hebt op ondersteuning. Dat zorgt voor een stuk minder spanning

Volgens het CIZ is de vertraging ontstaan omdat veel meer mensen een aanvraag hebben gedaan voor een indicatie dan op voorhand ingeschat kon worden. Alhoewel medio vorig jaar al contact is geweest met gemeenten en zorgaanbieders over mensen die in aanmerking komen voor de Wlz om een inschatting te kunnen maken, zijn er volgens de instelling duizenden aanvragen meer binnen gekomen.

Lees ook: Dag en nacht lopen tegen taboes rond psychische problemen

In plaats van de verwachte 16.000 aanvragen, kreeg de instelling vorig jaar meer dan 24.000 binnen. Er zijn extra mensen aangenomen om de achterstanden weg te werken en aan gepensioneerden is gevraagd bij te springen.

Prognose

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bij de prognose van het aantal aanvragen, onvoldoende rekening gehouden met individuele aanvragen en was er onduidelijkheid bij zorgaanbieders over de positionering van behandeling, tarieven en de inkoopvereisten in de Wlz. Toen er in de loop van vorig jaar meer duidelijk werd, hebben veel zorgaanbieders alsnog cliënten aangemeld, wat geleid heeft tot een ,,stuwmeer” aan aanvragen.

Met extra personeel worden eerst de achterstanden van 2020 weggewerkt. De verwachting is dat dit deze zomer het geval is. Daarna wordt er pas gewerkt aan de aanvragen die dit jaar zijn binnen gekomen. Voor Wijbenga is dit veel te laat, maar hij heeft nog twee hulplijnen. Zo kan hij wellicht via de huisarts een urgentieverklaring krijgen, wat mogelijk versnelling kan brengen in het proces.

Het zijn mensen van goede wil, maar ik doe dit ook niet voor mijn lol. Het is een voorbeeld van een logge bestuurscultuur

Hiernaast overweegt hij het CIZ in gebreke te stellen, op deze manier moeten ze het binnen de wettelijke zes weken alsnog afhandelen. ,,Het zijn mensen van goede wil, maar ik doe dit ook niet voor mijn lol. Het is een voorbeeld van een logge bestuurscultuur die iets niet ziet aankomen en vervolgens veel te traag handelt. Nu komt het op mantelzorgers neer om alles uit te zoeken en goed te regelen, die zitten hier niet op te wachten.”