Lastige jeugd, luidruchtige buren; sinds corona zijn er meer meldingen van overlast. Ook in Fryslân. En er lijkt een zomerpiekje te zijn

Het aantal meldingen van overlast blijft hoog in coronatijd, zo blijkt uit cijfers van de politie. In Fryslân verdubbelde het aantal klachten over jeugdoverlast en geluidsoverlast bijna.

Jongeren voeren een taakstraf uit.

Jongeren voeren een taakstraf uit. Foto: Vallinga, Mark

In Fryslân kwamen in de eerste zes maanden van dit jaar 3480 klachten bij de politie binnen over jeugdoverlast. In heel 2019, het jaar voor de corona-uitbraak, waren dat er 3701. Het gaat om meldingen waarbij wordt geklaagd over jeugd, en dan met name over kleine incidenten zoals het laten rondslingeren van afval, hangen in een park of herrie maken. Zwaardere delicten zoals vandalisme, geweldpleging en baldadigheid zijn niet meegeteld. Over geluidshinder kwamen 4290 klachten binnen, tegenover 4800 in heel 2019.

Sinds april ligt het aantal klachten over overlast hoger dan in de eerste drie maanden van het jaar. Mogelijk is dit een gevolg van het mooiere weer, waardoor mensen meer buiten zijn.

Nicole Langeveld, Adviseur Veiligheid & Zorg, Jeugd en Multiproblematiek van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), en jongerenwerkers in Leeuwarden meldden vorig jaar al in het Friesch Dagblad dat corona jongeren de straat opjaagt. ,,Ze willen elkaar toch opzoeken en hun verhaal kwijt”, vertelde Langeveld destijds. ,,Dat doen ze dan op straat.”

Geluidsoverlast

Klachten over geluidsoverlast gaat vaak over buren. Sinds de corona-uitbraak krijgt de politie meer van dergelijke klachten binnen. ‘Vooral het thuiswerken of door omstandigheden (zoals sluiting horeca) meer thuis zijn, kan van invloed zijn op de tolerantiegrenzen en meldingsbereidheid, maar anderszins ook op het vertonen van grensoverschrijdend en provocerend gedrag’, schreef politie-onderzoeker Susan Wubbels recent nog op Secondant.nl, de website van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Ook wordt het grensoverschrijdende gedrag simpelweg meer waargenomen omdat mensen meer thuis zijn.

Weinig klachten over horeca

Niet over alle overlastcategorieën zijn meer meldingen binnengekomen. Door de sluiting van de horeca is het aantal meldingen van geluidsoverlast vanuit de horeca gehalveerd. Over geluidsoverlast door evenementen, die al anderhalf jaar niet meer doorgaan, kwamen dit jaar nog maar zes meldingen binnen. In 2019 waren dat er nog bijna 130.