Het wordt een lastige zomer voor het verkeer tussen Hurdegaryp en Leeuwarden: veel afsluitingen en verkeershinder door wegwerkzaamheden

Bewoners van de wijk Blitsaerd kunnen een paar dagen hun huis alleen via de Vrijheidswijk bereiken.

Bewoners van de wijk Blitsaerd kunnen een paar dagen hun huis alleen via de Vrijheidswijk bereiken. Foto: Marchje Andringa

Door onderhoudswerkzaamheden aan de N355 tussen Hurdegaryp en Leeuwarden is er vanaf eind juni verkeershinder. De weg wordt een aantal keren afgesloten.

De weg krijgt nieuw asfalt, de vluchtstrook verdwijnt en er komt een nieuwe belijning. De noordelijke parallelweg is tijdens de werkzaamheden volledig afgesloten, met uitzondering van bestemmingsverkeer.