De bouw van het nieuwe Cambuurstadion verstoort de vliegroutes van vleermuizen. De gemeente Leeuwarden begaat een overtreding door bomen te kappen op het terrein waar het stadion komt

De gemeente Leeuwarden heeft de Wet Natuurbescherming overtreden door bomen te kappen op de plek waar het nieuwe Cambuurstadion komt. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) heeft de overtreding gemeld bij de politie.

Artist Impression Cambuurstadion 2022.

Artist Impression Cambuurstadion 2022. Bron: Widdershoven Architecten

Dit meldt de FUMO in de brief aan de raad.