Leeuwarden betaalt mee aan funderingsloket voor 1100 adressen die mogelijke funderingsschade hebben

Leeuwarden betaalt jaarlijks bijna 29.000 euro mee aan het funderingsloket voor de veenweideproblematiek. In de gemeente zijn 1100 woningen met potentie op funderingsschade. Deze liggen vooral tussen Warten/Wergea en Grou.

Het veenweidegebied en polder De Hege Warren.

Het veenweidegebied en polder De Hege Warren. Foto: Jilmer Postma

De Funderingsaanpak Veenweidegebied Fryslân is een gezamenlijke aanpak van de Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en zeven veenweidegemeenten binnen het Veenweideprogramma 2021-2030. De verschillende overheden betalen ieder een derde mee aan de kosten voor een funderingsloket. Dat geld gaat vooral naar personeel dat dit loket gaat bestieren. Of het een fysiek loket wordt, is nog niet bekend.

Nieuws

menu