Dit artikel is vandaag gratis

Leeuwarden koopt een stuk grond van de provincie bij toekomstig station Werpsterhoek, voor de korte termijn mag de Dairy Campus er gebruik van maken

Leeuwarden vanaf het zuiden bekeken, met links het spoor en links onder het beoogde NS-station Werpsterhoek. In de verte rechts ligt Zuiderburen, in het midden de buurtschappen van De Zuidlanden. Links wordt Middelsee ontwikkeld. Foto: Projectbureau de Zuidlanden

Leeuwarden heeft een perceel aan de Brédyk voor 1,2 miljoen euro overgenomen van de provincie Fryslân. Het betreft een perceel dat ligt in het plangebied De Zuidlanden en dat grenst aan het te realiseren treinstation Werpsterhoek.

Het college van B en W vraagt de raad om een krediet beschikbaar te stellen om de grond, dat nu nog dient als landbouwgrond, te kunnen kopen.

Op de lange termijn wil het college de grond gebruiken voor aanvullende diensten rond het nieuwe treinstation, zoals een overstapfunctie tussen trein, bus, auto en fiets. Andere opties zijn woningbouw of een commerciële functie.

Dairy Campus

Voor de korte en middellange termijn is het de bedoeling deze gronden te verpachten aan de Dairy Campus. De Dairy Campus pacht op dit moment percelen in het te ontwikkelen gebied Middelsee. Omdat daar binnenkort begonnen wordt met woningbouw, is er nieuwe grond nodig.

Nieuws

menu