In diverse wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden worden wijkorkesten opgericht om het contact tussen bewoners te bevorderen

Leeuwarden krijgt orkesten in vier wijken en dorpen, om het contact tussen bewoners te bevorderen. Iedereen die een muziekinstrument bespeelt of wil leren bespelen, kan zich melden bij dit ‘wijkorekst’. ,,Dit is in ons land tamelijk uniek.”

Het Nij Talint Orkest Top en Twel gaf vorig jaar haar presentatieconcert in dorpshuis It Harspit in Oppenhuizen.

Het Nij Talint Orkest Top en Twel gaf vorig jaar haar presentatieconcert in dorpshuis It Harspit in Oppenhuizen.

In diverse wijken en dorpen in de gemeente Leeuwarden worden wijkorkesten opgericht om het contact tussen bewoners te bevorderen. Het eerste orkest gaat in november van start in de wijken Bilgaard en Huizum en in de dorpen Stiens en Mantgum. Muzikale ervaring is niet nodig.

Iedereen die een muziekinstrument bespeelt of wil leren bespelen, kan zich melden voor de muziekgroep in de wijk, zegt Guus Pieksma die betrokken is bij het experiment. Pieksma is muziekdocent en dirigent van onder het Nij Talintorkest en het Mienskipsorkest. Hij weet al jaren met succes in diverse dorpen en steden jongeren en ouderen enthousiast te maken om samen muziek te maken. Sinds kort doet hij dit ook buiten de provincie.

Bijzondere samenwerking welzijns- en cultuurstichting

Het opzetten van wijkorkesten is het resultaat van een bijzondere samenwerking tussen welzijnsstichting Amaryllis in Leeuwarden en cultuurstichting Het Generatiehuis. ,,Dit is in het land tamelijk uniek”, zegt Marlien Seinstra, directeur van Het Generatiehuis en artistiek leider van DeDansDivisie. Gezamenlijk bedachten ze het tweejarige project Jong & oud in de wijk. Beide partijen willen dat bewoners van verschillende leeftijden samen dingen ondernemen, elkaar ontmoeten en niet last hebben van eenzaamheid.

Er wordt niet alleen muziek ingezet om meer verbinding in de wijken te krijgen, maar dit moet ook gebeuren door middel van beeldende kunst, dans en theater. Seinstra stelt dat de wijkorkesten en andere culturele initiatieven blijvertjes moeten zijn in de wijken en dorpen. ,,We willen dit niet projectmatig doen, maar dit moet een structureel aanbod blijven”, aldus Seinstra.

De ‘wijkorkesten’ in de dorpen Stiens en Mantgum zijn bedoeld voor bewoners van alle omliggende dorpen uit de voormalige gemeenten Leeuwarderadeel en Littenseradiel, benadrukt Seinstra.

Eigen bezetting van fluiten, gitaren en blaasinstrumenten

De wijkorkesten krijgen een heel eigen bezetting, verwacht Pieksma. Fluiten, gitaristen en koperblazers, maar ook djembé-slagwerkers en violisten kunnen een plekje krijgen in het wijkorkest. Op een eenvoudige en eigentijdse manier krijgen de nieuwe muzikanten of herintreders in de muziek gezamenlijk les. Er wordt toegewerkt naar een optreden in de wijk. Elk beginnend orkest zal bij optredens hulp krijgen van andere orkesten die uit beginnelingen bestaan.

Pieksma benadrukt dat de wijkorkesten geen bedreiging zijn voor de bestaande muziekverenigingen in de gemeente Leeuwarden. Hij gaat uit van een multiculturele samenstelling van de wijkorkesten. ,,Als je bedenkt dat een wijk als Bilgaard alleen al negentig verschillende culturen herbergt, dan moet dat lukken”, aldus Pieksma.

Dans op Recept in zeven Friese plaatsen

Het Generatiehuis is een netwerkorganisatie die cultureel aanbod ontwikkelt met verschillende Friese kunstenaars uit de wereld van de muziek, theater, beeldende kunst en dans. Het is onder meer betrokken bij het project Dans op Recept van de Stichting DeDansDivisie waardoor mensen met chronische pijn en niet-aangeboren hersenletsel danslessen volgen op doktersrecept.

Vooral patiënten met de ziekte van Parkinson hebben baat bij de danslessen. Deze lessen worden inmiddels aangeboden in Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Franeker, Drachten, Harlingen en Dokkum. Parkinsonpatiënten krijgen meer zelfwaardering en lijken er beter motorisch door te functioneren.