Dit artikel is vandaag gratis

Gemeente Leeuwarden wil meer mensen met een laag inkomen een energietoeslag geven: 4400 extra huishoudens én studentenhuizen komen in aanmerking

Studenten protesteerden afgelopen maand in Groningen voor de energietoeslag. Foto: ANP

Het college van B en W van Leeuwarden stelt aan de gemeenteraad voor om meer mensen met een laag inkomen een energietoeslag te geven. Daarbij horen ook studenten, die door het rijk niet worden meegeteld.

Het college wil 4,3 miljoen euro beschikbaar stellen om de energietoeslag aan een grotere groep mensen te kunnen geven. Bij een inkomen tussen 125 en 130 procent van het sociaal minimum zou een toeslag van 800 euro moeten komen. Dat gaat om ongeveer 1200 huishoudens. Verder zouden 1600 huishoudens met een inkomen tussen de 130 en 140 procent een vergoeding van 500 euro moeten krijgen, en nog eens 1600 huishoudens met een inkomen tussen de 140 en 150 procent een toeslag van 300 euro. Ook wil het college de energietoeslag van 2023 al deels dit jaar uitkeren aan de groep die eerder al de volledige energietoeslag van 2022 heeft ontvangen.

‘De rijksmaatregelen die op Prinsjesdag zijn afgekondigd helpen veel mensen, maar niet iedereen die dat ook nodig heeft. Zorg ontstaat bij de groep die net boven de grens van 125 procent van de toepasselijke bijstandsnorm zit. Het plafond op de energieprijzen zal voor deze groep niet toereikend zijn’, schrijft het college aan de gemeenteraad.

Heb jij recht op een energietoeslag? Dat hangt af van waar je woont

Volgens de Rijksoverheid komen mensen met een inkomen van maximaal 120 procent van de bijstandsnorm in aanmerking voor een energietoeslag van 1300 euro, ter compensatie van de inflatie en de hoge energieprijzen. De gemeente Leeuwarden hanteerde al een grens van 125 procent. Gemeenten kunnen vanuit hun eigen budget de energietoeslag verdere invulling geven.

In Fryslân hebben de meeste gemeenten de grens van 120 procent aangehouden. Onder meer de gemeenten Harlingen, Terschelling, Vlieland en Waadhoeke hadden de grens al op 130 procent gesteld. Ook de gemeente Schiermonnikoog gaf een kleinere toeslag aan mensen met een inkomen tussen de 120 en 130 procent, naast de volledige toeslag aan inkomens tot 120 procent.

Ook studenten een toeslag

Het college wil verder de groep onder de 125 procent die voorheen niet in aanmerking kwam, nu wel een energietoeslag geven. Daarbij gaat het om studentenhuishoudens met een eigen energiecontract. Dat zijn er naar schatting 1000 tot 1500. ‘We krijgen signalen dat studenten die zelfstandig wonen financieel behoorlijk in de knel komen door de gestegen energiekosten’, stelt het college. ‘Het rijk heeft hier geen middelen voor beschikbaar gesteld, en wij zijn van mening dat wij met het geven van steun aan studenthuishoudens een lacune invullen die het rijk hier laat liggen.’

Energietoeslag voor studenten: Schouten zei nee, sommige gemeenten zeggen ja

Studenten vinden het al langer oneerlijk dat ze worden uitgesloten van een energietoeslag. Zo riep de Landelijke Studentenvakbond studenten eerder op om een toeslag bij de gemeente aan te vragen en vervolgens bezwaar te maken wanneer de aanvraag werd afgekeurd. Afgelopen zomer leverde dat een succes op: een student uit Nijmegen stapte naar de rechter en die gaf hem gelijk.

Vorige maand schreef minister Carola Schouten voor Armoedebeleid echter aan de Tweede Kamer dat studenten niet in aanmerking zouden gaan komen voor de eenmalige energietoeslag.

Toch houdt niet elke gemeente zich aan deze richtlijn. Naast Leeuwarden stelden bijvoorbeeld ook de gemeenten Tilburg, Hilversum, Arnhem en Eindhoven de energietoeslag open voor studenten.

Voor andere groepen, zoals ondernemers, wil het Leeuwarder college dit jaar nog met een concreet voorstel komen om deze groep extra te helpen. Gedacht wordt bijvoorbeeld aan investeringsfondsen. Ook met buurt- en dorpshuizen, sportclubs, zorg en maatschappelijke instellingen is de gemeente in gesprek over hun financiële knelpunten, aldus het college in het raadsvoorstel.

Nieuws

menu