Gemeente Leeuwarden overweegt een verbod op het opkopen van goedkope woningen door beleggers

De gemeente Leeuwarden overweegt om vastgoedbeleggers te verbieden om huizen op te kopen voor verhuur. De gemeente ziet dat de voorraad betaalbare koopwoningen slinkt door deze praktijk. Voor zo’n verbod moet de Eerste Kamer eerst nog wel een wetswijziging goedkeuren.

Foto:

Foto: ANP

Het is veel gemeenten een doorn in het oog: vastgoedbeleggers die goedkope koopwoningen kopen en ze later weer te huur aanbieden. Vorig jaar nam de Tweede Kamer een wetswijziging aan in de Woningwet die dit mogelijk maakt. Deze wijziging ligt nu bij de Eerste Kamer . Veel grote steden willen met deze wetswijziging in de hand de krapte op de woningmarkt te lijf, zo berichtte Het Financieel Dagblad maandag.

Zodra de senaat de wijziging goedkeurt, gaat ook de gemeente Leeuwarden ‘zo spoedig mogelijk’ een zogeheten huisvestingsverordening opstellen, meldt voorlichter Tjalling Landman van de gemeente Leeuwarden op vragen van deze krant.

De maatregel zal dan niet in de gehele gemeente gelden. Het idee van de wet is dat die gebieden in de gemeente beschermd worden waar veel goedkope koopwoningen zijn, en dat is niet overal in de gemeente het geval. In welke delen van de stad een opkoopverbod gaat gelden, moet nog onderzocht worden.

Achter het net vissen

Het opkopen van goedkope woningen door beleggers leidt tot meerdere problemen, aldus Landman. Het aandeel en aanbod van goedkope woningen daalt bijvoorbeeld. ,,Startende huishoudens die normaliter voldoende financiële middelen hebben om een koopwoning te kopen, vissen nu achter het net.” Bovendien zorgt een opdrijvende prijs onderin de woningmarkt er voor dat de prijs in hogere prijssegmenten ook gaat stijgen.

Daarnaast is de groei van particuliere huurwoningen ook niet goed voor de leefbaarheid in buurten. Dat komt doordat er in de particuliere huursector vaker verhuisd wordt. Huurders van particuliere verhuur zijn volgens Landman ,,vaak minder verbonden met de buurt, waardoor de sociale samenhang en binding in buurten (en daarmee leefbaarheid) onder druk komen te staan”.

Hogere maandlasten

Een ander sociaal onwenselijk effect van een groei aan particuliere huur is volgens de gemeente dat de maandelijkse lasten in de particuliere huur vaak hoger dan voor huizenbezitters. Daardoor is er weinig ruimte voor andere uitgaven. Starters op de woningmarkt zijn vaak jonge mensen. Veel van hen kunnen nu geen koopwoning betalen, maar komen ook niet in aanmerking voor de sociale huursector. Zij zijn hierdoor gedwongen particulier te huren. Dit kan volgens Landman soms zelfs tot uitstel van gezinsvorming leiden.

Op de wetswijziging is ook kritiek. Van vastgoedbeleggers, maar ook van De Nederlandsche Bank. Die ziet in het opkoopverbod geen oplossing tegen de krapte op de woningmarkt. DNB vermoedt zelfs dat dit de prijs voor particuliere huren juist gaat opdrijven.

Van kantoor naar woning

Daar is de gemeente Leeuwarden het niet mee eens. Particuliere verhuurders zullen volgens Landman hun geld dan anders inzetten, bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoren tot woningen. In het slechtste geval zal het aantal particuliere huurhuizen gelijk blijven, denkt hij, maar waarschijnlijker is het dat de woningvoorraad juist toe zal nemen.