Leeuwarden pleit voor een keurmerk om huisjesmelkers aan te pakken na vele klachten over particuliere verhuurders

Er zou een keurmerk moeten komen om huurders attent te maken op huisjesmelkers. Dat bepleit Leeuwarder wethouder Hein de Haan nu het aantal particuliere huisbazen toeneemt en vooral zwakkere groepen vaker aan hen zijn overgeleverd.

Markt 058, het tot studentenwoningen omgebouwde voormalig Aegongebouw

Markt 058, het tot studentenwoningen omgebouwde voormalig Aegongebouw Foto: FD

Uit een landelijke inventarisatie van RTL-nieuws bij huurteams en woonbonden blijken alleen al bij Huurteam Leeuwarden de afgelopen twee jaar 186 meldingen van problemen met huurbazen binnen te zijn gekomen. In 36 van die gevallen is er sprake van bedreiging en intimidatie.

Het Huurteam is een door de gemeente gesubsidieerde organisatie waar huurders in de particuliere huur met klachten terecht kunnen.

Huisjesmelker

Volgens de gemeente Leeuwarden ging het bij de klachten om in totaal vier verhuurders. Zulke vastgoedpartijen zijn voor de gemeente lastig aan te pakken, zegt wethouder de Haan. ,,Het is een privaatrechtelijke overeenkomst tussen twee personen. Daar heb je als gemeente niet veel invloed op.” Toch zijn er volgens hem wel een paar zaken aan te pakken om zo particuliere verhuurders binnen de lijntjes te laten werken.

,,We toetsen voor we een vergunning geven strenger dan voorheen. Met de twintig miljoen euro die we van het rijk krijgen om huizen in Leeuwarden-Oost te verduurzamen proberen we ook huurbazen in het gareel te krijgen. Particuliere verhuurders komen alleen onder bepaalde voorwaarden, als ze bijvoorbeeld goed omgaan met hun huurders, voor deze subsidie in aanmerking.”

Keurmerk

Leeuwarden ziet een groei in het aantal particulier verhuurders. Hoewel er volgens de wethouder veel goede huurbazen zijn, zit er een aantal tussen voor wie het bij het verhuren alleen om zoveel mogelijk geld verdienen gaat. ,,Net zoals je op Funda kunt zien of je te maken hebt met een erkende makelaar zou er ook een keurmerk voor de particuliere verhuurmarkt moeten komen. Dan weet je als huurder wat voor vlees je in de kuip hebt.”

Dat het in deze tijd van woningnood lastig is om als huurder kieskeurig te zijn is wel een punt, geeft De Haan toe. ,,Er moeten natuurlijk snel veel meer woningen bijkomen.” Zelfbewoningsplicht voor een huiseigenaar zou ook een goede rem zijn op de groei van de particuliere verhuurdersmarkt. ,,Maar voor een dergelijke ingreep hebben we het rijk nodig.

Kwetsbaar

Tot voor kort waren het vooral studenten die vaak te maken met ‘verkeerde’ huurbazen. Maar met de verbouw van bijvoorbeeld het voormalige Aegongebouw tot moderne studentenstudio’s heeft die groep minder te stellen met huisjesmelkers. ,,We zien tegenwoordig in Leeuwarden dat een aantal zorgaanbieders slechte woningen aanbieden tegen forse prijzen aan mensen die extramurale zorg nodig hebben. Dan maak je misbruik van iemands kwetsbare positie.”

Toch lopen studenten nog steeds tegen nare ervaringen aan. Zo is Loes Dekker, die niet met haar eigen naam in de krant wil, bedreigd omdat ze er niet akkoord ging met het inhouden van haar borg van 350 euro toen ze verhuisde. ,,Het was mijn eerste studentenhuis waar ik via House Rent Leeuwarden aan was gekomen. Het huis was niet alleen slecht onderhouden en zonder werkende rookmelders, ook de achterdeur kon niet op slot. Je kunt je eigen kamer dan wel afsluiten maar het geeft je toch een onveilig gevoel.” Ondanks klachten van de studenten werd de achterdeur nooit gerepareerd, zegt Dekker.

Schimmelplekken

Verder had het huis veel achterstallig onderhoud maar ook daar kwam niemand voor. ,,Aan de schimmelplekken in de douche werd niets gedaan. In plaats van de douche op te knappen en te zorgen voor betere ventilatie verweet de huisbaas ons dat we het niet goed schoonhielden.”

Toen ze wilde vertrekken kreeg ze te horen dat ze haar 350 euro borg niet terugkreeg. Reden: de knoppen van de radiatoren in de gedeelde woonruimte ontbraken. ,,Ik had mijn sleutel al ingeleverd en kon dat dus niet meer zelf controleren.” Haar moeder belde met de verhuurder om verhaal te halen. ,,Ze kreeg te horen dat als we zo door zouden gaan iemand mij zou opwachten of neersteken als ik naar huis fietste.”

Aangifte

Van die bedreiging heeft ze geen aangifte gedaan. ,,Hij was niet tegen mijzelf gericht en we wilden zo snel mogelijk van de zaak af zijn.” Uiteindelijk kreeg de studente nog de helft van de borg terug. Wethouder De Haan vindt het jammer dat ze geen aangifte heeft gedaan. ,,Dit is duidelijk bedreiging. Aangifte doen is de beste manier om een eind te maken aan deze praktijken.”

Bij latere huurbazen had Dekker wel goede ervaringen. ,,Maar ik hoor op de studentenvereniging toch heel vaak verhalen over misstanden. Zo kregen studenten die voor geluidsoverlast zouden hebben gezorgd van de huisbaas te horen dat hij andere sloten zou laten aanbrengen en ze op straat zou zetten, als dat niet direct veranderde.”

Klachtenloket

Het Huurteam is volgens de studente bij te weinig mensen bekend. ,,Zeker voor wie net zelfstandig gaat wonen is het lastig de juiste wegen te vinden voor klachten. Er zou een laagdrempeliger klachtenloket moeten komen.”

Volgens wethouder De Haan is voor dit soort klachten het Huurteam opgezet. ,,Maar dat werkt al op volle capaciteit en kan nog niet alle klachten aan.”