Leeuwarden trekt wederom portemonnee voor LF2018

Leeuwarden moet wederom extra geld uittrekken voor LF2018. De sponsorgelden vallen tegen en het evenement met de reuzen kostte meer dan begroot. Het tekort bedraagt ruim een miljoen.

De kosten voor de reuzen vielen onder andere hoger uit vanwege de komst van de hond Xolo. Aanvankelijk zouden alleen het meisje en de duiker naar Leeuwarden komen.

De kosten voor de reuzen vielen onder andere hoger uit vanwege de komst van de hond Xolo. Aanvankelijk zouden alleen het meisje en de duiker naar Leeuwarden komen. Foto: Robert Hartog

Nadat er in mei vorig jaar al een financiële injectie nodig was vanwege een tekort bij de stichting LF2018, moet Leeuwarden wederom de portemonnee trekken vanwege het culturele jaar. De gemeente trekt 1.066.000 euro extra uit voor LF2018.

De kosten hebben onder andere te maken met de komst van de reuzen van Royal de Luxe in augustus. Sinds mei vorig jaar heeft de gemeente de regie over het evenement op het artistieke deel na. De reuzen hebben de gemeente 496.000 euro extra gekost dan begroot. De kosten zitten onder andere in crowdmanagement wat met 775.000 euro al duurder uitvalt dan de 630.000 euro die aanvankelijk voor het project als geheel was begroot.

Toen de route bekend werd, wisten we ook welke aanpassingen we in de stad moesten doen

,,We hebben hier veel geld voor uitgetrokken omdat we veiligheid erg belangrijk vinden”, zegt wethouder Sjoerd Feitsma. ,,Het was ook de eerste keer dat Royal de Luxe door een kleine historische binnenstad trok met nauwe straatjes, er waren dus geen voorbeelden beschikbaar wat betreft de maatregelen die nodig waren. De maatregelen die we namen bleken goed uit te pakken.”

De draaiboeken werden volgens Feitsma aangescherpt nadat een delegatie vanuit Leeuwarden de Reuzen in Le Havre bezocht in juli. ,,We zagen hoe druk het daar was en we wilden absoluut geen risico’s nemen. Gelukkig is er ook niets geks gebeurd.”

Ook de route dreef de kosten omhoog. ,,De route was langer dan verwacht om publiek te spreiden. Ook Xolo de hond was er bij gekomen waarmee we in de begroting geen rekening hadden gehouden. Toen de route bekend werd, wisten we ook welke aanpassingen we in de stad moesten doen en welke lantaarnpalen bijvoorbeeld verwijderd moesten worden. Dit bleek ook duurder uit te vallen.”

Sponsorgelden

De gemeente trekt verder 750.000 euro uit om het tekort aan sponsorgelden bij de stichting LF2018 te dichten. Dit tekort kwam in mei vorig jaar aan het licht en werd toen op 2,75 miljoen euro geraamd. De provincie en de gemeente zouden hier beide de helft van betalen. ,,We hadden dat geld toen alleen nog niet gereserveerd omdat we er rekening mee hielden dat het nog lager uit kon vallen. Begin dit jaar werd duidelijk dat er een tekort bleef van 1,5 miljoen euro.”

Het gaat hierbij om sponsorgeld voor de stichting die het onder andere gebruikt voor kleinere projecten. ,,Daarnaast zijn er sponsors die rechtstreeks een evenement sponsoren zoals de tentoonstelling over Escher in het Fries Museum”, zegt financieel directeur John Bonnema. ,,De afgelopen maanden zijn er met name sponsors bijgekomen die rechtstreeks projecten sponsoren of in natura sponsoren via goederen of diensten.”

De gemeente betaalt het tekort voor een deel, 180.000 euro, vanuit de pot voor de ticketgarantie. Deze pot werd vorig jaar ingesteld voor projecten die vooral afhankelijk zijn van ticketverkoop. Feitsma: ,,Projecten als De Stormruiter zijn hiermee over de streep getrokken om mee te doen. Maar uiteindelijk bleek deze pot tot nu toe niet nodig te zijn. Voor de Legacy houden we 150.000 euro in de pot voor ticketgarantie. Dit biedt de mogelijkheid om evenementen te trekken die bepaalde risico’s zien bij een kaartverkoop in Fryslân.”

Nieuws

Meest gelezen