Dit artikel is vandaag gratis

Kwetsbare gezinnen in Leeuwarden-Oost kunnen zich aanmelden voor het project Buurtgezinnen

Een huiselijke setting. Foto: ANP

In navolging van Smallingerland begint ook Leeuwarden met het project Buurtgezinnen. Daarbij worden kwetsbare gezinnen gekoppeld aan steungezinnen. Woensdag is de aftrap van het project in MFC Camminghaburen.

Het project Buurtgezinnen loopt al in honderd gemeenten. Leeuwarden is de tweede Friese gemeente die meedoet. Omdat het gefinancierd wordt vanuit het rijksprogramma voor stedelijke gebieden, komen vooralsnog alleen kwetsbare gezinnen in de wijken Bilgaard, Vrijheidswijk, Heechterp-Schieringen, Camminghaburen en Oud Oost in aanmerking om zich als vraaggezin aan te melden.

Buurtgezinnen is gebaseerd op de gedachte dat het opvoeden van kinderen iets is wat je samen doet. Een gezin dat steun kan gebruiken bij de opvoeding wordt gekoppeld aan een ander gezin in de buurt. Zo krijgen kinderen extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. Volgens projectleider Yolanda Feenstra doen in andere gemeenten veel alleenstaande ouders mee.

Gekoppeld

,,Het helpt deze gezinnen om een vertrouwenspersoon in de buurt te hebben en een plek waar ze hun kind even naartoe kunnen brengen als dat nodig is. De gezinnen worden door ons aan elkaar gekoppeld en daar gaan gesprekken aan vooraf om te voorkomen dat er een onevenredige zorgvraag bij steungezinnen wordt neergelegd.”

Feenstra merkt dat de animo om gezinnen te steunen al groot is. ,,We zijn nog niet begonnen, maar hebben al gezinnen die willen ondersteunen. We merken alleen ook al dat er vraaggezinnen zijn van buiten Leeuwarden-Oost. Aan hen moeten we nog ‘nee’ verkopen en dat is natuurlijk jammer. We hopen natuurlijk dat het project over een tijdje voor de hele gemeente beschikbaar wordt.”

Nieuws

menu