Leeuwarden volgt het voorrangsbeleid van Elkien bij het toewijzen van woningen met interesse, maar voert de regel zelf nog niet in

Leeuwarden wil niet zelf een instrumentarium optuigen om inwoners van dorpen voorrang te geven bij het toewijzen van een woning. Liever wacht wethouder Hein de Haan op een proef van woningcorporatie Elkien. Daarbij krijgen mensen met een sociale binding in een dorp de komende twee jaar voorrang.

Impressie van Grou.

Impressie van Grou. Foto: Marchje Andringa

De FNP had graag gezien dat dit voorrangsbeleid ook in de huisvestingsverordening van de gemeente Leeuwarden werd ingevoerd. Volgens Jan-Willem Tuininga is er nu sprake van woningnood in de dorpen en is twee jaar wachten zonde van de tijd. Hij wil ook dat die voorrangsregeling breder ingezet kan worden, zoals voor inwoners ‘om útens’ of voor speciale groepen zoals statushouders. Leeuwarden loopt nog steeds achter met de huisvesting van laatstgenoemde groep.

Nieuws

menu