Leeuwarden wil verkeerssnelheid van 30 km/u als regel in de bebouwde kom, en 50 km/u als uitzondering

Automobilisten krijgen binnen de bebouwde kom van de gemeente Leeuwarden standaard te maken met een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Alleen bij uitzondering geldt 50 km/u.

Vooral op knooppunten zouden fietsers gebaat zijn met een lagere snelheid van auto's, zoals hier op de Harlingerstraatweg.

Vooral op knooppunten zouden fietsers gebaat zijn met een lagere snelheid van auto's, zoals hier op de Harlingerstraatweg. Foto: Marchje Andringa

Een motie van GroenLinks hierover werd woensdagavond aangenomen in de raad. De motie kwam als aanvulling op het visiedocument ‘Fiets op 1, Leeuwarden actieve duurzame Fietsstad’ dat aan de gemeenteraad werd voorgelegd. Over het visiedocument was de raad het eens: veel ambities, maar de financiële verantwoording ontbreekt. Dat wordt waarschijnlijk overgelaten aan een volgend college, dat aantreedt na de verkiezingen van maart 2022.

Nieuws

menu