Lagere instroom in het Friese hbo, mbo blijft gelijk en Campus Fryslân groeit, maar nog niet hard genoeg

De instroom van nieuwe studenten op de hogescholen NHL Stenden en Van Hall Larenstein in Leeuwarden is dit jaar fors lager. NHL Stenden noteert een daling van 13 procent. Dat betekent duizend studenten minder dan vorig jaar.

Studenten bouw en techniek tijdens een praktijkles op ROC Friese Poort.

Studenten bouw en techniek tijdens een praktijkles op ROC Friese Poort. Foto: Jaap Schaaf/Hoge Noorden

In totaal meldden zich 6300 nieuwe studenten aan bij NHL Stenden. Van Hall verwelkomde in Leeuwarden tot nu toe 635 nieuwe studenten. Dat is 12 procent lager dan vorig jaar.

Nieuws

menu