Gemeenteraad van Leeuwarden is bezorgd over geluidsoverlast van F-35 voor omwonenden van de vliegbasis

Omwonenden van de vliegbasis Leeuwarden ervaren sinds de komst van de F-35 vorig jaar meer geluidsoverlast. Meerdere raadspartijen willen een onderzoek naar de effecten van de straaljager op de gezondheid van omwonenden.

Twee nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen arriveerden op 14 juli 2020 op de vliegbasis Leeuwarden vanaf de fabriek in Italië.

Twee nieuwe F35 gevechtsvliegtuigen arriveerden op 14 juli 2020 op de vliegbasis Leeuwarden vanaf de fabriek in Italië. Foto: Sgt. Jan Dijkstra/Vliegbasis Leeuwarden

De Leeuwarder gemeenteraad maakt zich zorgen om de geluidsoverlast die omwonenden van de vliegbasis in Leeuwarden ervaren sinds de invoering van de F-35. Het geluid van de nieuwe straaljager zou luider en scherper zijn waardoor hier meer hinder van wordt ervaren.

GroenLinks die het onderwerp op de agenda zette, wil graag dat er meer aandacht komt voor de gevolgen van het gevechtsvliegtuig voor de volksgezondheid en het milieu.

Verdubbeling klachten

Het aantal klachten over de vliegbasis was vorig jaar meer dan verdubbelt ten opzichte van 2019 toen er alleen nog met F-16’s werd gevlogen. Ongeveer de helft daarvan kwam van twee indieners, gaf een vertegenwoordiger van Defensie vorige week tijdens de inhoudelijke behandeling van het onderwerp aan.

,,Maar een klacht is een klacht en die moet je serieus nemen, ook al komt die maar van een paar mensen”, vond raadslid Bauke Aalbers van de PvdA. De vliegbasis telt vijf F-35’s, maar dit worden er op termijn vijftien. Omwonenden vrezen meer geluidsoverlast op het moment dat er alleen nog maar met F-35’s wordt gevlogen en niet meer met F-16’s.

De gemeente heeft alleen een adviserende rol met betrekking tot het vliegveld. GroenLinks komt volgende week met een motie waarin het college wordt opgedragen om meer aandacht te vragen voor de effecten van de F-35 voor de gezondheid van omwonenden en het milieu. Wethouder Hein de Haan (PvdA) liet weten positief tegenover een gezondheidsonderzoek te staan dat volgens hem in samenwerking met onder meer de GGD uitgevoerd zou moeten worden.