De gemeenteraad van Leeuwarden zoekt naar regie in de zo abstracte Omgevingsvisie

De Leeuwarder raad heeft met zes moties geprobeerd meer sturing te geven aan de abstracte Omgevingsvisie, die woensdag wel werd aangenomen. Alleen de Partij voor de Dieren stemde tegen omdat de partij ,,lef en ambitie mist”.

Nieuwbouwwijk Wiarda, aan de zuidkant van Leeuwarden.

Nieuwbouwwijk Wiarda, aan de zuidkant van Leeuwarden. Foto: Marchje Andringa

De Omgevingsvisie staat in alle gemeenten nu of binnenkort op de politiek agenda. In 2025 moeten gemeenten een Omgevingsvisie hebben. Dat ook het college van Leeuwarden worstelt met de wel erg abstracte beloftes uit de visie, bleek uit de reacties van de wethouders Hein de Haan en Bert Wassink op de moties van GroenLinks en de PvdA.

Nieuws

menu