Dit artikel is vandaag gratis

Het Fochteloërveen dreigt te verdrogen door lekkende kades; Natuurmonumenten vervangt bijna 50 kilometer aan verrotte kades

Het Fochteloërveen in maart 2021. Foto: Natuurmonumenten

Om verdroging van het natuurgebied tegen te gaan laat Natuurmonumenten de kades in het Fochteloërveen herstellen. Veertig tot vijftig kilometer aan verrotte houten kades wordt vervangen door zand-leemkeringen.

De terreinbeheerder heeft daartoe een tender uitgeschreven. Het hoogveengebied, dat nat hoort te zijn, verliest nu te veel water door lekkende kades (een proces dat ‘wegzijging’ genoemd wordt). De houten kades zijn verrot en moeten vervangen worden.

Dertig miljoen

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, de provincies Fryslân en Drenthe, het rijk, de betrokken gemeenten en waterschappen steken samen dertig miljoen euro in de aanpak.

Een proefproject heeft uitgewezen dat kades van lagen zand en leem, met daarop vegetatie, het water goed op de plek houden waar het hoort. Daarom wordt nu gekozen om alle veertig tot vijftig kilometer te vervangen kade op die manier aan te pakken.

Hoogveengebied

Het Fochteloërveen is een van de laatste hoogveengebieden van Nederland. Zonder voldoende water droogt het uit en klinkt het veen in, wat gepaard gaat met de uitstoot van broeikasgassen koolstofdioxide (CO2) en methaan (CH4).

De kades worden zo gemaakt dat brandweerwagens eroverheen kunnen rijden om snel bij eventuele natuurbranden te kunnen komen.

Nieuws

menu