Lelylijn, Holwerd aan Zee, stikstof: hoe lastig/leuk wordt besturen in Fryslân met BBB als grootste partij?

Bestuurlijk Fryslân kan niet om BBB heen. Waar staat de partij in Fryslân precies voor en hoe lastig wordt het voor andere partijen om samen te werken? De onenigheid met Den Haag zou wel eens groter kunnen zijn dan die tussen mogelijke coalitiepartners in Fryslân.

De verkiezingscampagne van BBB was een doorslaand succes.

De verkiezingscampagne van BBB was een doorslaand succes. Foto: ANP

Géén onteigening van landbouwgrond voor natuur, weg met de strikte Kritische Depositiewaarde (KDW) als methode om de staat van de natuur te bepalen, kortom: provinciaal verzet tegen het landelijke stikstofbeleid. Met een felle campagne op dat thema wist BBB de verkiezingen te winnen. Op het eerste gezicht staan die standpunten op gespannen voet met het huidige beleid van coalitiepartijen CDA, PvdA, VVD en FNP in Fryslân: de afgelopen jaren werd een stikstofaanpak in de steigers gezet die ervoor moet zorgen dat het wettelijke reductiedoel in 2035 wordt gehaald.