Dit artikel is vandaag gratis

Lemmer is kampioen, maar het SKS-kampioenschap van dit jaar kent louter winnaars

Schipper Albert Visser van Lemmer met de hoofdprijs, het Sulveren Skûtsje. Foto: Tom Coehoorn

Op het Starteiland heeft schipper Albert Visser van Lemmer als nieuwe SKS-kampioen vrijdagmiddag tijdens de huldiging het Sulveren Skûtsje in ontvangst genomen. Maar eigenlijk waren er dit jaar alleen maar winnaars, luidde de eindconclusie.

Want met de publiekshuldiging aan de boorden van de Snitser Mar en ten overstaan van het talrijke publiek werd de 76ste editie van het SKS-kampioenschap afgesloten. ,,Ik bin bliid mei it resultaat en de goede sfear om it kampioenskip hinne. Wy hawwe twa geweldige wiken hân mei in soad spanning en moai sylwaar”, zei voorzitter René Nagelhout van de Sintrale Komisje Skûtsjesilen. En daarmee sprak hij de gevoelens uit van de gehele vloot.

Na twee zeilloze jaren vanwege de coronapandemie, waarin de commissie niet had stilgezeten, werd de draad weer met succes opgepakt. ,,Wy ha in soad bestjoerlik oerlis hân en je sjogge dat dy dingen derút komme. En de nije sylformule hat goed útpakt”, zei een trotse Nagelhout. ,,Op dizze wize hawwe wy in bytsje goedmeitsje kinnen, wat wy de ôfrûne twa jier mist hawwe.”

Zeilfeest

Hoewel de hoofdprijs na de tiende wedstrijd in de Lemster Baai al was vergeven aan Lemmer, maakten de veertien skûtsjes er op de slotdag nog een zeilfeest van op de op-en-del-baan op de Mar. Met een vlagerige wind, die af en toe wegviel en voor een onvoorspelbaar verloop zorgde. Zo voerden de Sneker Pan en Woudsend het veld aan, alvorens Sytze Brouwer met het Heerenveense skûtsje de Gerben van Manen het commando overnam bij de benedenwindse boei, met broer Harmen Brouwer (Langweer) in zijn kielzog.

Zo werden de dagprijzen verdeeld en dat stemde Sytze Brouwer met zijn tweede dagzege tevreden. ,,Wy woene it kampioenskip goed ôfslute en graach tredde wurde yn it klassemint”, bekende hij, maar broer Harmen werkte niet mee aan dat scenario. ,,Wy hawwe in muoisume fjirtjin dagen hân en ast dan sa ôfslute kinst, dan giest mei de holle omheech nei takom jier.”

Nieuwe generatie

Harmen Brouwer mocht in zijn debuutjaar het podium van het eindklassement delen met Douwe Visser (Grou) en kampioen Albert Visser (Lemmer). ,,Dit fertsjinnet er. It is in hiele moaie kampioen, in minskenminske en in fantastyske keardel. Ik wit hoe hurd hy derfoar wurke hat. Dit komt him ta”, zei Brouwer, die zelf ook zeer tevreden was. ,,Ik ha genoaten, want we ha de lêste wike fantastysk syld. Ik wist dat it skip goed rûn. We sille sjen wat der noch better kin en dan wit ik dat we der takom jier wer by binne.” Als aanvoerder van de nieuwe generatie. ,,Mei myn broer Sytze.”

Douwe Visser (59) legde met Grou beslag op het zilver en had als onttroonde kampioen ook genoten van het kampioenschap. ,,It hiele kampioenskip wie prachtich. Dit wie genietsjen en de Lemmer wie de wiere kampioen.” De Lemsters sloten de titelstrijd af, met zestien man en Mieke, de vrouw van Albert Visser, aan boord, met een ereronde naar de laatste plaats.

Vijfde protest

Daarmee kwam de Sneker Pan – misschien wel de grootste teleurstelling van 2022 – op eigen water nog genadig weg. Het Akkrumer skûtsje eindigde ook in de achterhoede van het klassement. Huizum leek op de slotdag, net als een dag eerder in Lemmer, nog een podiumplaats (3) te pakken, maar kreeg een protest aan de broek. Daarmee werd het 76ste kampioenschap van de SKS afgesloten met een vijfde protest van Drachten tegen Huizum, dat bij de bovenwindse boei geen ruimte gaf en achterop het Drachtster skûtsje voer. Jeroen Pietersma zette het protest door, hoewel het niet van invloed was op de top-drie, en won.

Op de openingsdag in Grou was sprake van twee protesten en een week later in Stavoren was het opnieuw twee keer raak. De protestvlag werd daarna wel vaker in het want geknoopt, maar werd evenzo vaak voor de finish alweer opgeborgen, nadat het conflict in de minne was geschikt. Het past bij SKS anno 2022, vindt Nagelhout. ,,Oan ’e iene kant bin ik ien dy’t fynt dat ast protestearest, dan trochsette moatst. Mar se losse it ûnderling faak op. We ha in oantal nije skippers, dy moatte harren plakje noch fertsjinje. Dat is it ferhaal. Hiel noflik.”


Uitslag Sneek: 1. Heerenveen, 2. Langweer, 3. d’Halve Maen, 4. Earnewâld, 5. Stavoren, 6. Grou, 7. Drachten, 8. Woudsend, 9. Joure, 10. Leeuwarden, 11. Akkrum, 12. Sneek, 13. Lemmer, 14. Huizum. Eindstand na elf wedstrijden (na aftrek van slechtste resultaat): 1. En kampioen Lemmer 32,9, 2. Grou 39,7, 3. Langweer 45,6, 4. Heerenveen 49,8, 5. Leeuwarden 62, 6. Earnewâld 64, 7. Huizum 71, 8. Sneek 74, 9. Joure 79,9, 10. Drachten 83, 11. d’halve Maen 86, 12. Akkrum 93, 13. Stavoren 96, 14. Woudsend 96.

Nieuws

menu